Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 3 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 70 : Общи разпоредби

Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура могат да бъдат започнати единствено вследствие на решение, взето в съответствие с член 71, член 72 или член 73 или след връщане за ново разглеждане от Парламента с оглед на провеждането на междуинституционални преговори. Тези преговори се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение, установен от Председателския съвет (1).

(1) Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура.
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност