Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 3 - INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR UNDER DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

Artikel 70 : Allmänna bestämmelser

Förhandlingar med övriga institutioner som syftar till att få till stånd en överenskommelse inom ramen för ett lagstiftningsärende får inledas endast efter ett beslut som fattats i överensstämmelse med artikel 71, artikel 72 eller artikel 73 eller efter det att parlamentet återförvisat ärendet för interinstitutionella förhandlingar. Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med den uppförandekod som fastställts av talmanskonferensen (1).

(1) Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy