Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 3 - MEDINSTITUCIONALNA POGAJANJA MED REDNIM ZAKONODAJNIM POSTOPKOM

Člen 72 : Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu

Kadar je Parlament sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, to stališče predstavlja mandat za vsa pogajanja z drugimi institucijami. Pristojni odbor se lahko z večino glasov svojih članov odloči, da začne pogajanja kadar koli zatem. Te odločitve se razglasijo v Parlamentu na delnem zasedanju, ki sledi glasovanju v odboru, in se navedejo v zapisniku.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov