Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 3 - INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR UNDER DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

Artikel 72 : Förhandlingar inför rådets första behandling

När parlamentet har antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen ska denna ståndpunkt utgöra mandat för förhandlingar med andra institutioner. Det ansvariga utskottet får med en majoritet av sina ledamöter besluta att inleda förhandlingar när som helst efter denna tidpunkt. Ett sådant beslut ska tillkännages i kammaren under den sammanträdesperiod som  följer på utskottets omröstning, och en hänvisning till beslutet ska tas till protokollet.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy