Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 4 - SPRAVNI POSTOPEK IN TRETJA OBRAVNAVA

Člen 77 : Delegacija v spravnem odboru

1.   Delegacija Parlamenta v spravnem odboru je sestavljena iz toliko članov, kolikor jih je v delegaciji Sveta.

2.   Politična sestava delegacije ustreza sestavi Parlamenta po političnih skupinah. Konferenca predsednikov določi točno število poslancev iz vsake politične skupine, ki so člani delegacije Parlamenta.

3.   Politične skupine imenujejo člane delegacije za vsak posamezni primer sprave, po možnosti izmed članov pristojnega odbora, razen treh članov, ki so imenovani za stalne člane sledečih si delegacij za obdobje 12 mesecev. Politične skupine izmed podpredsednikov imenujejo tri stalne člane, ki zastopajo najmanj dve različni politični skupini. Predsednik in poročevalec pristojnega odbora v drugi obravnavi ter poročevalci vseh pridruženih odborov so v vsakem primeru člani delegacije.

4.   Politične skupine, zastopane v delegaciji, imenujejo namestnike.

5.   Politične skupine, ki v delegaciji niso zastopane, lahko pošljejo po enega predstavnika na katero koli interno pripravljalno sejo delegacije. Če v delegaciji ni nobenega samostojnega poslanca, se lahko en samostojni poslanec udeleži katere koli interne pripravljalne seje delegacije.

6.   Delegacijo vodi predsednik ali eden izmed treh stalnih članov.

7.   Delegacija odloča z večino glasov svojih članov. Njene razprave niso javne.

Konferenca predsednikov določi nadaljnje postopkovne smernice za delo delegacije v spravnem odboru.

8.   Delegacija o izidu spravnega postopka poroča Parlamentu.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov