Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 4 : POSEBNE DOLOČBE ZA POSTOPEK POSVETOVANJA

Člen 81 : Stališče Komisije o predlogih sprememb

Preden pristojni odbor dokončno glasuje o predlogu pravno zavezujočega akta, lahko Komisijo prosi, naj poda svoje stališče do vseh predlogov sprememb k predlogu, ki jih je sprejel odbor.

To stališče se po potrebi vključi v poročilo.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov