Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 4 : SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN

Artikel 83 : Opfølgning af Parlamentets holdning

1.   I tidsrummet efter Parlamentets vedtagelse af dets holdning vedrørende et forslag til bindende retsakt følger det kompetente udvalgs formand og ordfører den videre behandling af dette forslag til retsakt indtil den endelige vedtagelse i Rådet, navnlig for at sikre, at de løfter, Rådet eller Kommissionen har givet Parlamentet med hensyn til dets holdning, bliver holdt. Det kompetente udvalgs formand og ordfører aflægger regelmæssigt beretning til udvalget.

2.   Det kompetente udvalg kan opfordre Kommissionen og Rådet til at drøfte sagen med udvalget.

3.   Det kompetente udvalg kan, hvis det anser dette for at være nødvendigt, på et hvilket som helst tidspunkt under opfølgningen indgive et forslag til beslutning, hvori det anbefales, at Parlamentet:

-   opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage

-   anmoder Kommissionen eller Rådet om at forelægge forslaget for Parlamentet på ny, jf. artikel 84, eller anmoder Kommissionen om at forelægge et nyt forslag, eller

-   vedtager at træffe eventuelle andre foranstaltninger, som det finder hensigtsmæssige.

Et sådant forslag opføres på forslaget til dagsorden for den mødeperiode, der følger efter vedtagelsen af forslaget i udvalget.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik