Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 4 : KUULEMISMENETTELYÄ KOSKEVAT ERITYISET MÄÄRÄYKSET

83 artikla : Parlamentin kannan seuranta

1.   Parlamentin vahvistettua esitystä oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi koskevan kantansa asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä valvovat kyseisen esityksen käsittelyn etenemistä menettelyn eri vaiheissa kunnes neuvosto hyväksyy esityksen, erityisesti varmistaakseen, että neuvosto ja komissio noudattavat asianmukaisesti parlamentille antamiaan sitoumuksia parlamentin vahvistaman kannan suhteen. Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä tekevät valiokunnalle säännöllisesti selkoa asiasta.

2.   Asiasta vastaava valiokunta voi kutsua komission ja neuvoston keskustelemaan asiasta valiokunnan kanssa.

3.   Jos asiasta vastaava valiokunta katsoo tämän tarpeelliseksi, se voi missä tahansa seurantamenettelyn vaiheessa jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen, jossa parlamentille suositellaan, että se

-   pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa,

-   pyytää komissiota tai neuvostoa antamaan asian uudelleen parlamentin käsiteltäväksi 84 artiklan mukaisesti tai pyytää komissiota esittämään uuden ehdotuksen, tai

-   päättää muista aiheellisiksi katsomistaan toimista.

Tällainen päätöslauselmaesitys otetaan esityksen hyväksymistä valiokunnassa seuraavan istuntojakson esityslistaluonnokseen.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö