Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 4 : SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE RAADPLEGINGSPROCEDURE

Artikel 84 : Hernieuwde voorlegging aan het Parlement

1.   Op verzoek van de bevoegde commissie verzoekt de Voorzitter de Raad het Parlement opnieuw te raadplegen in dezelfde omstandigheden en onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn uiteengezet in artikel 61, lid 1. Op verzoek van de bevoegde commissie verzoekt de Voorzitter de Raad eveneens om het Parlement opnieuw te raadplegen indien de Raad ingrijpende wijzigingen aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van een juridisch bindende handeling waarover het Parlement zijn standpunt oorspronkelijk heeft vastgesteld, behalve wanneer dit gebeurt om hierin de amendementen van het Parlement op te nemen.

2.   De Voorzitter verzoekt tevens om een ontwerp van juridisch bindende handeling opnieuw aan het Parlement voor te leggen in de in dit artikel omschreven gevallen wanneer het Parlement hiertoe besluit op voorstel van een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid