Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
5. FEJEZET : ALKOTMÁNYOS ÜGYEK

85. cikk : A Szerződés rendes felülvizsgálata

1.   A 46. és az 54. cikkel összhangban az illetékes bizottság jelentést terjeszthet a Parlament elé, melyben a Szerződések módosítását javasolhatja a Tanácsnak.

2.   Ha az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (3) bekezdése alapján a Parlamenttel konzultációt folytatnak a Szerződéseket érintő módosítások megvitatására irányuló európai tanácsi határozatra irányuló javaslatról, az ügyet az illetékes bizottság elé kell utalni. A bizottság jelentést készít, amely a következőket foglalja magában:

-   egy állásfoglalási indítványt, amely rögzíti, hogy a Parlament jóváhagyja vagy elutasítja a határozati javaslatot, és javaslatokat tartalmazhat, amelyeket a Parlament a konvent vagy a tagállamok kormányai képviselőinek konferenciája figyelmébe ajánl;

-   adott esetben egy indokolást.

3.   Ha az Európai Tanács konvent összehívásáról határoz, az Európai Parlament abban részt vevő képviselőit a Parlament az Elnökök Értekezletének javaslatára nevezi ki.

A Parlament küldöttsége megválasztja vezetőjét, valamint jelöltjeit a konvent által felállított bármely irányítócsoportban vagy elnökségben betöltendő tagságra.

4.   Ha az Európai Tanács a Parlament egyetértését kéri a Szerződések módosítására vonatkozó javaslatok megvitatása céljából felállítandó konvent összehívásának mellőzéséről szóló döntéshez, az ügyet a 105. cikkel összhangban az illetékes bizottsághoz kell utalni.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat