Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
5 SKYRIUS : KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

85 straipsnis : Įprasta Sutarties peržiūra

1.   Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 46 ir 54 straipsniais, atsakingas komitetas gali pateikti Parlamentui pranešimą, kuriame pateikiami pasiūlymai Tarybai dėl Sutarčių keitimo.

2.   Kai pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 3 dalį konsultuojamasi su Europos Parlamentu dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl Sutarčių pakeitimų svarstymo, klausimo svarstymas perduodamas atsakingam komitetui. Šis komitetas parengia pranešimą, kuriame yra šios dalys:

-   pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriame nurodoma, ar Parlamentas pritaria siūlomam sprendimui, ar jį atmeta, ir kuriame gali būti pateikiama pasiūlymų, su kuriais turėtų būti susipažįstama konvente arba valstybių narių vyriausybių atstovų konferencijoje;

-   prireikus, aiškinamoji dalis.

3.   Jei Europos Vadovų Taryba nusprendžia sušaukti konventą, Parlamentas, remdamasis Pirmininkų sueigos siūlymu, skiria Parlamento atstovus į tą konventą.

Parlamento delegacija išsirenka vadovą ir kandidatus į visų konvento iniciatyvinių grupių ar biuro narius.

4.   Jei Europos Vadovų Taryba prašo Parlamento duoti pritarimą sprendimui nesušaukti konvento, kuriame būtų nagrinėjami siūlomi Sutarčių pakeitimai, šis klausimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį perduodamas atsakingam komitetui.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika