Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
5. NODAĻA : KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

85. pants : Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

1.   Saskaņā ar 46. un 54. pantu atbildīgā komiteja var iesniegt Parlamentam ziņojumu ar Padomei paredzētiem priekšlikumiem grozīt Līgumus.

2.   Ja saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 3. punktu ar Parlamentu apspriežas par priekšlikumu Eiropadomes lēmumam par labu ierosināto Līgumu grozījumu izskatīšanai, jautājumu nodod atbildīgajai komitejai. Atbildīgā komiteja izstrādā ziņojumu, kurā ietver:

-   rezolūcijas priekšlikumu, kurā norāda, vai Parlaments apstiprina vai noraida lēmuma priekšlikumu, un kurā var būt iekļauti priekšlikumi Konventam vai dalībvalstu valdību pārstāvju konferencei;

-   attiecīgā gadījumā paskaidrojumu.

3.   Ja Eiropadome nolemj sasaukt Konventu, Parlaments savus pārstāvjus  minētajā Konventā ieceļ pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma.

Parlamenta delegācija ievēl savu vadītāju un kandidātus jebkuras Konventa izveidotas koordinācijas grupas vai Prezidija locekļu amatiem.

4.   Ja Eiropadome prasa Parlamenta piekrišanu saistībā ar lēmumu nesasaukt Konventu Līgumu grozījumu priekšlikumu izskatīšanai, šo pieprasījumu nodod atbildīgajai komitejai saskaņā ar 105. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika