Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 5 : PERUSSOPIMUSASIAT

88 artikla : Unionista eroaminen

Jos jäsenvaltio päättää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti erota unionista, asia lähetetään asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi. Tällöin sovelletaan 87 artiklaa soveltuvin osin. Parlamentti päättää siitä, antaako se hyväksyntänsä erosopimukselle, annettujen äänten enemmistöllä.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö