Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
5 SKYRIUS : KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

88 straipsnis : Išstojimas iš Sąjungos

Jei valstybė narė nusprendžia išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, šis klausimas perduodamas atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis taikomas mutatis mutandis. Parlamentas balsavusiųjų dauguma priima sprendimą, ar duoti pritarimą susitarimui dėl išstojimo.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika