Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
5. NODAĻA : KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

88. pants : Izstāšanās no Eiropas Savienības

Ja dalībvalsts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu nolemj izstāties no Eiropas Savienības, jautājumu nodod atbildīgajai komitejai. Pēc analoģijas piemēro 87. pantu. Parlaments lēmumu sniegt piekrišanu līgumam par izstāšanos pieņem ar nodoto balsu vairākumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika