Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 88 : Vystúpenie z Únie

Ak sa členský štát rozhodne vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí gestorskému výboru. Článok 87 tohto rokovacieho poriadku sa uplatní primerane. Parlament rozhodne, či udelí súhlas s dohodou o vystúpení väčšinou odovzdaných hlasov.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia