Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 5 : CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 91 : Nauwere samenwerking tussen lidstaten

1.   Verzoeken om nauwere samenwerking tussen lidstaten overeenkomstig artikel 20 van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden door de Voorzitter ter behandeling naar de bevoegde commissie verwezen. Artikel 105 van het Reglement is van toepassing.

2.   De bevoegde commissie gaat na of artikel 20 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 326 tot en met 334 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in acht worden genomen.

3.   Handelingen die nadien in het kader van nauwere samenwerking – zodra deze is aangegaan – worden voorgesteld, worden door het Parlement volgens dezelfde procedures behandeld als die welke van toepassing zouden zijn geweest indien er geen sprake was van nauwere samenwerking. Artikel 48 is van toepassing.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid