Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 5 : USTAVNE ZADEVE

Člen 91 : Okrepljeno sodelovanje med državami članicami

1.   Predsednik prošnje za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja med državami članicami na podlagi člena 20 Pogodbe o Evropski uniji posreduje v obravnavo pristojnemu odboru. Uporablja se člen 105 tega poslovnika.

2.   Pristojni odbor preveri skladnost s členom 20 Pogodbe o Evropski uniji in členi 326 do 334 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

3.   Nadaljnji akti, predlagani v okviru okrepljenega sodelovanja po njegovi vzpostavitvi, se v Parlamentu obravnavajo v skladu z enakimi postopki, kot bi veljali, če okrepljeno sodelovanje ne bi bilo vzpostavljeno. Uporablja se člen 48.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov