Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 6 : BUDGETPROCEDURER

Artikel 93 : Den årlige budgetprocedure

Det kompetente udvalg kan beslutte at udarbejde en hvilken som helst betænkning, der anses for at være relevant, vedrørende budgettet under hensyntagen til bilaget til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (1).

Et hvilket som helst andet udvalg kan afgive udtalelse inden for den frist, der fastsættes af det kompetente udvalg.

(1) Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik