Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 6 : PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 95 : Sprava v proračunskem postopku

1.    Predsednik skliče spravni odbor v skladu s členom 314(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.    Delegacija, ki zastopa Parlament na sejah spravnega odbora v proračunskem postopku, je sestavljena iz toliko članov, kolikor jih je v delegaciji Sveta.

3.    Člane delegacije spravnega odbora vsako leto pred glasovanjem Parlamenta o stališču Sveta imenujejo politične skupine, po možnosti izmed članov odbora, pristojnega za proračunske zadeve, in drugih zadevnih odborov. Delegacijo vodi predsednik Parlamenta. Predsednik lahko to funkcijo prenese na podpredsednika z izkušnjami na proračunskem področju ali na predsednika odbora, pristojnega za proračunske zadeve.

4.   Uporablja se člen 77(2), (4), (5), (7) in (8).

5.   Ko je v spravnem odboru dosežen dogovor o skupnem besedilu, se zadeva uvrsti na dnevni red seje Parlamenta, ki bo potekala v 14 dneh od datuma dogovora. Skupno besedilo se da na voljo vsem poslancem. Uporablja se člen 78(2) in (3).

6.   O celotnem skupnem besedilu se glasuje z enim samim glasovanjem. Glasuje se poimensko. Skupno besedilo šteje za odobreno, razen če ga zavrne večina vseh poslancev Parlamenta.

7.   Če Parlament odobri skupno besedilo, medtem ko ga Svet zavrne, lahko pristojni odbor vloži vse ali nekatere predloge sprememb Parlamenta k stališču Sveta za potrditev v skladu s točko (d) člena 314(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Glasovanje o potrditvi se uvrsti na dnevni red seje Parlamenta, ki bo potekala v 14 dneh od datuma, ko Svet sporoči, da je zavrnil skupno besedilo.

Predlogi sprememb štejejo za potrjene, če jih sprejme večina vseh poslancev Parlamenta s tripetinsko večino oddanih glasov.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov