Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 6. : PRORAČUNSKI POSTUPCI

Članak 99. : Davanje razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna

Odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u odnosu na izvršenje proračuna u skladu s financijskim odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1) („Financijska uredbaˮ) priložene su ovom Poslovniku. (2)

(1) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ; Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012..
(2) Vidi Prilog V.
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti