Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
6. FEJEZET : KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

99. cikk : A Bizottság mentesítése a költségvetés végrehajtása tekintetében

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés pénzügyi rendelkezései és a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) értelmében a Bizottság számára a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásával kapcsolatos eljárást szabályozó rendelkezések e szabályzat mellékletét képezik (2).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
(2) Lásd az V. mellékletet.
Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat