Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 9 : ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 106 : Процедура за даване на становища относно дерогации по отношение на приемането на еврото

1.   Когато съгласно член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът е поканен да изрази становището си, компетентната комисия внася доклад в Парламента, с който се предлага приемането или отхвърлянето на предложения акт и въз основа на който Парламентът провежда разисквания.

2.   След приключване на разискванията Парламентът гласува предложения акт с единно гласуване, като не се допуска внасяне на изменения към него.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност