Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 9 : OSTATNÍ POSTUPY

Článek 106 : Postup zaujímání stanovisek k výjimkám týkajícím se přijetí eura

1.   Pokud je Parlament konzultován podle čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, příslušný výbor předloží Parlamentu zprávu, v níž se vysloví pro schválení nebo zamítnutí navrženého aktu, a na základě této zprávy Parlament věc projedná.

2.   Parlament v jediném hlasování hlasuje o navrženém aktu, ke kterému nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí