Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 9 : ANDRE PROCEDURER

Artikel 106 : Høringsprocedure om undtagelser fra indførelse af euroen som valuta

1.   Når Parlamentet høres, jf. artikel 140, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, forelægger det kompetente udvalg Parlamentet en betænkning om at vedtage eller forkaste forslaget til retsakt på grundlag af hvilken, Parlamentets drøftelse finder sted.

2.   Parlamentet tager derefter stilling ved en enkelt afstemning om forslaget til retsakt, hvortil der ikke kan stilles ændringsforslag.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik