Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
9. PEATÜKK : MUUD MENETLUSED

Artikkel 106 : Arvamuse avaldamine euro kasutuselevõtu erandite kohta

1.   Kui parlamendiga konsulteeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõike 2 alusel, esitab vastutav komisjon täiskogule kavandatava õigusakti heakskiitmist või tagasilükkamist toetava raporti, mille alusel parlament arutab asja.

2.   Parlamendis toimub kavandatava õigusakti üle üks hääletus ja muudatusettepanekuid selle kohta esitada ei saa.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika