Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Lulju 2019
EPUB 147kPDF 776k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU II : PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
KAPITOLU 9 : PROĊEDURI OĦRA

Artikolu 106 : Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet dwar derogi għall-adozzjoni tal-euro

1.   Meta l-Parlament ikun ikkonsultat skont l-Artikolu 140(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-kumitat responsabbli għandu jippreżenta rapport lill-Parlament li jipproponi l-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-att propost,li abbażi tiegħu, il-Parlament għandu jiddelibera.

2.   Il-Parlament għandu mbagħad jieħu votazzjoni waħdanija fuq l-att propost, li għalih ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda l-ebda emenda.

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Diċembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza