Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 9 : ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 106 : Yttranden över undantag från att införa euron

1.   När parlamentet uppmanas att yttra sig enligt artikel 140.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det ansvariga utskottet för parlamentet lägga fram ett betänkande om att godkänna eller förkasta den föreslagna rättsakten, och parlamentet ska hålla överläggningar med utgångspunkt i detta betänkande.

2.   Parlamentet ska i en enda omröstning rösta om den föreslagna rättsakten, varvid inga ändringsförslag får inges.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy