Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 9 : DRUGI POSTOPKI

Člen 108 : Postopki preverjanja predvidenih prostovoljnih sporazumov

1.   Kadar Komisija obvesti Parlament, da namerava preučiti možnost uporabe prostovoljnih sporazumov kot alternative zakonodaji, lahko pristojni odbor pripravi poročilo o predmetni zadevi v skladu s členom 54.

2.   Kadar Komisija razglasi, da namerava skleniti prostovoljni sporazum, lahko pristojni odbor vloži predlog resolucije, ki priporoča, naj Parlament sprejme ali zavrne predlog in pod kakšnimi pogoji.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov