Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 9 : DRUGI POSTOPKI

Člen 109 : Kodifikacija

1.   Kadar se Parlamentu predloži predlog kodifikacije zakonodaje Unije, se predlog posreduje odboru, pristojnemu za pravne zadeve. Ta odbor na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni (1), predlog pregleda, da bi se prepričal, ali je predlog res zgolj kodifikacija brez vsebinskih sprememb.

2.   Odbor, ki je bil pristojen za akte, ki se kodificirajo, se lahko na lastno zahtevo ali na zahtevo odbora, pristojnega za pravne zadeve, zaprosi za mnenje glede primernosti kodifikacije.

3.   Predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni.

Vseeno lahko predsednik odbora, pristojnega za pravne zadeve, na zahtevo poročevalca temu odboru v odobritev predloži tehnične prilagoditve, pod pogojem, da te prilagoditve ne vsebujejo vsebinskih sprememb predloga in so potrebne zaradi skladnosti predloga s pravili kodifikacije.

4.   Če odbor, pristojen za pravne zadeve, ugotovi, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb zakonodaje Unije, ga predloži Parlamentu v odobritev.

Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog vsebuje vsebinsko spremembo, predlaga, naj Parlament predlog zavrne.

V obeh primerih Parlament odločitev sprejme z enim samim glasovanjem brez predlogov sprememb in razprave.

(1) Medinstitucionalni sporazum z dne 20. decembra 1994, Pospešeni način dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, točka 4 (UL C 102, 4.4.1996, str. 2).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov