Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
10. FEJEZET : FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

113. cikk : Társbizottsági eljárásban vagy közös bizottsági eljárásban történő vizsgálat

1.   Amennyiben az alapul szolgáló jogalkotási aktust a Parlament az 57. cikkben meghatározott eljárást alkalmazva fogadta el, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok vagy intézkedések tervezeteinek vizsgálatakor a következő további rendelkezések alkalmazandók:

-   a felhatalmazáson alapuló jogi aktust vagy a végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezetét továbbítani kell az illetékes bizottságnak és a társbizottságnak;

-   az illetékes bizottság elnöke határidőt állapít meg a társbizottság számára, amelyen belül az javaslatokat fogalmazhat meg a kizárólagos hatáskörébe vagy a két bizottság közös hatáskörébe tartozó kérdések kapcsán;

-   amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy a végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezete lényegét illetően a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik, a társbizottság javaslatait az illetékes bizottság szavazás nélkül elfogadja; amennyiben az illetékes bizottság figyelmen kívül hagyja e szabályt, az Elnök a társbizottság számára engedélyezheti, hogy állásfoglalási indítványt nyújtson be a plenáris ülésre.

2.   Amennyiben az alapul szolgáló jogalkotási aktust a Parlament az 58. cikkben meghatározott eljárást alkalmazva fogadta el, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, valamint a végrehajtási jogi aktusok vagy intézkedések tervezeteinek vizsgálatakor a következő további rendelkezések alkalmazandók:

-   az Elnök a felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy a végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezetének megérkezését követően kijelöli az illetékes bizottságot vagy a közösen illetékes bizottságokat azok vizsgálatára, figyelembe véve az 58. cikkben megállapított kritériumokat és az érintett bizottságok elnökei közötti esetleges megállapodásokat;

-   amennyiben egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust vagy egy végrehajtási jogi aktus vagy intézkedés tervezetét közös bizottsági eljárásban történő vizsgálat érdekében visszautalnak, a bizottságok bármelyike kérheti közös ülés összehívását állásfoglalási indítvány vizsgálata céljából. Az érintett bizottságok elnökei közötti megállapodás hiányában a közös ülést a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke hívja össze.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat