Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
10. NODAĻA : DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

113. pants : Izskatīšana, piemērojot iesaistīto komiteju procedūru vai komiteju kopīgo sanāksmju procedūru

1.   Ja Parlaments tiesību pamataktu ir pieņēmis, piemērojot 57. pantā paredzēto procedūru, deleģēto aktu vai īstenošanas aktu vai pasākumu projektu izskatīšanai piemēro šādus papildu noteikumus:

-   deleģēto aktu vai īstenošanas akta vai pasākuma projektu nodod atbildīgajai komitejai un iesaistītajai komitejai;

-   atbildīgās komitejas priekšsēdētājs nosaka termiņu, kurā iesaistītā komiteja var sagatavot priekšlikumus par jautājumiem, kas ietilpst tās ekskluzīvajā kompetencē vai abu komiteju kopīgajā kompetencē;

-   ja  deleģētais  akts  vai  īstenošanas  akta  vai  pasākuma  projekts  ir  galvenokārt iesaistītās      komitejas   ekskluzīvajā   kompetencē,   atbildīgā   komiteja   iesaistītās komitejas priekšlikumus pārņem bez balsošanas; ja atbildīgā komiteja nav ievērojusi šo noteikumu, Parlamenta priekšsēdētājs var atļaut iesaistītajai komitejai iesniegt Parlamentam rezolūcijas priekšlikumu.

2.   Ja Parlaments tiesību pamataktu ir pieņēmis, piemērojot 58. pantā paredzēto procedūru, deleģēto aktu un īstenošanas aktu vai pasākumu projektu izskatīšanai piemēro šādus papildu noteikumus:

-   Parlamenta priekšsēdētājs pēc deleģētā akta vai īstenošanas akta vai pasākuma projekta saņemšanas nosaka par izskatīšanu atbildīgo komiteju vai par to kopīgi atbildīgās komitejas, ņemot vērā 58. pantā noteiktos kritērijus un iespējamas vienošanās starp attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem;

-   ja deleģētais akts vai īstenošanas akta vai pasākuma projekts ir nodots izskatīšanai saskaņā ar komiteju kopīgo sanāksmju procedūru, katra komiteja var prasīt sasaukt kopīgu sanāksmi rezolūcijas priekšlikuma izskatīšanai. Ja attiecīgo komiteju priekšsēdētāji vienošanos nepanāk, kopīgo sanāksmi sasauc Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika