Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 10 : DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

Člen 113 : Obravnava po postopku s pridruženimi odbori ali po postopku s skupnimi sejami odborov

1.   Kadar Parlament sprejme temeljni zakonodajni akt po postopku iz člena 57, se za obravnavo delegiranih aktov ali osnutkov izvedbenih aktov ali ukrepov uporabijo naslednje dodatne določbe:

-   delegirani akt ali osnutek izvedbenega akta ali ukrepa se posreduje pristojnemu in pridruženemu odboru,

-   predsednik pristojnega odbora določi rok, do katerega lahko pridruženi odbor pripravi predloge o točkah, ki spadajo v njegovo izključno pristojnost ali v skupno pristojnost obeh odborov,

-   če delegirani akt ali osnutek izvedbenega akta ali ukrepa v glavnem spada v izključne pristojnosti pridruženega odbora, pristojni odbor njegove predloge prevzame brez glasovanja; če pristojni odbor tega pravila ne spoštuje, lahko predsednik pridruženemu odboru dovoli, da predlog resolucije vloži za plenarno zasedanje.

2.   Če Parlament sprejme temeljni zakonodajni akt po postopku iz člena 58, se za obravnavo delegiranih aktov in osnutkov izvedbenih aktov ali ukrepov uporabijo naslednje dodatne določbe:

-   predsednik takoj po prejemu delegiranega akta ali osnutka izvedbenega akta ali ukrepa določi, kateri odbor je pristojen ali kateri odbori so skupno pristojni zanj, in sicer v skladu z merili iz člena 58 in morebitnimi dogovori med predsedniki zadevnih odborov,

-   če se delegirani akt ali osnutek izvedbenega akta ali ukrepa pošlje v obravnavo po postopku s skupnimi sejami odborov, lahko vsak odbor zahteva sklic skupne seje za obravnavo predloga resolucije. Če predsedniki zadevnih odborov ne dosežejo dogovora, skupno sejo skliče predsednik konference predsednikov odborov.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov