Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 1 : MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 115 : Predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatie pozície Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody

Ak Komisia alebo podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku informuje Parlament a Radu o svojom zámere navrhnúť predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodnej dohody, Parlament môže vyzvať Radu, Komisiu alebo podpredsedu/vysokého predstaviteľa, aby vydali  vyhlásenie, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania na základe správy gestorského výboru alebo podľa článku 118, ktoré môžu zahŕňať najmä žiadosť, aby Rada neuplatňovala predbežne dohodu, kým Parlament neudelí súhlas.

Rovnaký postup sa tiež uplatní, keď Komisia alebo podpredseda/vysoký predstaviteľ navrhne pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia