Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV III : ZUNANJI ODNOSI
POGLAVJE 2 : ZUNANJE ZASTOPANJE UNIJE TER SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

Člen 116 : Posebni predstavniki

1.   Kadar Svet namerava imenovati posebnega predstavnika v skladu s členom 33 Pogodbe o Evropski uniji, predsednik na zahtevo pristojnega odbora povabi Svet, naj poda izjavo in odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na mandat, cilje in druge pomembne zadeve v zvezi z nalogami in vlogo posebnega predstavnika.

2.   Posebnega predstavnika se lahko po njegovem imenovanju, vendar pred nastopom te funkcije, povabi pred pristojni odbor, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja.

3.   V roku dveh mesecev po predstavitvi lahko pristojni odbor da priporočila Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki se neposredno nanašajo na imenovanje.

4.   Posebni predstavnik je povabljen, da Parlament izčrpno in redno obvešča o praktičnih vidikih izvrševanja mandata.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov