Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 124 : Избор на председател на Комисията

1.   След като Европейският съвет предложи кандидат за председател на Комисията, председателят на Парламента кани кандидата да направи изявление и да представи политическите си насоки пред Парламента. След изявлението се провеждат разисквания.

Европейският съвет се кани за участие в разискванията.

2.   В съответствие с член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз Парламентът избира председателя на Комисията с мнозинство от всички свои членове.

Гласуването е тайно.

3.   Ако кандидатът бъде избран, председателят уведомява за това Съвета и изисква от него и от новоизбрания председател на Комисията да предложат с общо съгласие кандидатите за различните постове на членове на Комисията.

4.   Ако кандидатът не получи необходимото мнозинство, председателят приканва Европейския съвет да предложи в срок от един месец нов кандидат, който се избира в съответствие със същата процедура.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация