Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1 : IMENOVANJA

Člen 124 : Izvolitev predsednika Komisije

1.   Ko Evropski svet predlaga kandidata za predsednika Komisije, predsednik kandidata pozove, naj poda izjavo in Parlamentu predstavi svoje politične smernice. Izjavi sledi razprava.

Evropski svet je vabljen k sodelovanju v razpravi.

2.   V skladu s členom 17(7) Pogodbe o Evropski uniji Parlament izvoli predsednika Komisije z večino vseh poslancev.

Glasuje se tajno.

3.   Če je kandidat izvoljen, predsednik o tem obvesti Svet ter Svet in novoizvoljenega predsednika Komisije pozove, naj soglasno predlagata kandidate za različna mesta komisarjev.

4.   Če kandidat ne dobi potrebne večine, predsednik pozove Evropski svet, naj v enem mesecu predlaga novega kandidata za izvolitev po enakem postopku.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov