Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Lulju 2019
EPUB 147kPDF 776k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU V : RELAZZJONIJIET MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA
KAPITOLU 1 : ĦATRIET

Artikolu 129 : Ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri

1.   Il-kandidati nominati bħala Membri tal-Qorti tal-Awdituri għandhom jiġu mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-kumitat responsabbli u jwieġbu l-mistoqsijiet magħmula lilhom mill-membri tiegħu. Il-kumitat għandu jivvota b'mod sigriet separatament fuq kull nomina.

2.   Il-kumitat responsabbli għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-Parlament dwar jekk in-nomina għandhiex tiġi approvata.

3.   Il-vot f'seduta plenarja għandu jittieħed fi żmien xahrejn minn meta tkun waslet in-nomina ħlief jekk il-Parlament, fuq talba tal-kumitat responsabbli, ta' grupp politiku jew ta' Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx, jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament għandu jivvota b'mod sigriet separatament għal kull nomina.

4.   Jekk l-opinjoni adottata mill-Parlament dwar nomina individuali tkun negattiva, il-President għandu jitlob lill-Kunsill biex jirtira n-nomina u jippreżenta nomina ġdida lill-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Diċembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza