Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1 : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 130 : Назначаване на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

1.   Предложеният кандидат за председател, заместник-председател или член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка се кани да направи изявление пред компетентната парламентарна комисия и да отговори на поставени от нейните членове въпроси.

2.   Компетентната комисия формулира препоръка до Парламента относно одобрението на кандидатурата.

3.   Гласуването се провежда в срок от два месеца от представянето на кандидатурата, освен ако по искане на компетентната комисия, на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, Парламентът реши друго. Парламентът гласува тайно и отделно всяка от кандидатурите.

4.   Ако изразеното от Парламента становище по дадена кандидатура е отрицателно, председателят изисква оттегляне на предложението и представяне на нова кандидатура пред Парламента.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност