Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 1. : IMENOVANJA

Članak 130. : Imenovanje članova izvršnog odbora Europske središnje banke

1.   Predloženi kandidat za predsjednika, potpredsjednika ili člana izvršnog odbora Europske središnje banke poziva se dati izjavu pred nadležnim odborom i odgovoriti na pitanja njegovih članova.

2.   Nadležni odbor Parlamentu daje preporuku o prihvaćanju ili odbijanju kandidature.

3.   Glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka kandidature osim ako Parlament na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili zastupnika koji dosežu barem niski prag ne odluči drukčije. Parlament tajno i odvojeno glasuje o svakoj kandidaturi.

4.   Ako je mišljenje koje Parlament donese o pojedinoj kandidaturi negativno, predsjednik traži da se kandidatura povuče i da se Parlamentu podnese nova.

Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti