Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 130 : Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

1.   Kandidát na prezidenta, viceprezidenta alebo člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky sa vyzve, aby vystúpil pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky jeho členov.

2.   Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie, či má byť kandidát schválený.

3.   Hlasovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhu kandidáta, pokiaľ Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nerozhodne inak. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

4.   Ak Parlament zaujme k niektorému kandidátovi negatívne stanovisko, predseda Parlamentu požiada o stiahnutie jeho kandidatúry a o predloženie nového návrhu kandidáta Parlamentu.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia