Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1 : IMENOVANJA

Člen 130 : Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke

1.   Kandidata za predsednika, podpredsednika ali člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke se povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

2.   Pristojni odbor Parlamentu posreduje priporočilo, ali naj kandidaturo potrdi ali ne.

3.   Glasuje se v roku dveh mesecev od prejema kandidature, razen če Parlament na zahtevo pristojnega odbora, politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči drugače. Parlament glasuje tajno o vsaki kandidaturi posebej.

4.   Če je mnenje Parlamenta o kandidaturi negativno, predsednik pozove, naj se kandidatura umakne in Parlamentu predloži nova.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov