Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1 : IMENOVANJA

Člen 131 : Imenovanja v organe na področju ekonomskega upravljanja

1.   Ta člen se uporablja za imenovanje:

-   predsednika in podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke,

-   predsednika, podpredsednika in polnopravnih članov enotnega odbora za reševanje v okviru enotnega mehanizma za reševanje,

-   predsednikov in izvršnih direktorjev evropskega nadzornega organa (Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter

-   izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja Evropskega sklada za strateške naložbe.

2.   Vsakega kandidata se povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

3.   Pristojni odbor Parlamentu posreduje priporočilo za vsak predlog za imenovanje.

4.   Glasuje se v roku dveh mesecev od prejema predloga za imenovanje, razen če Parlament na zahtevo pristojnega odbora, politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne odloči drugače. Parlament glasuje tajno o vsaki kandidaturi posebej.

5.   Če je mnenje Parlamenta o predlogu za imenovanje negativno, predsednik pozove, naj se predlog za imenovanje umakne in naj se Parlamentu predloži nov predlog.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov