Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 2 : IZJAVE

Člen 135 : Izjave Evropske centralne banke

1.   Predsednika Evropske centralne banke se povabi, da Parlamentu predstavi letno poročilo banke o delu Evropskega sistema centralnih bank in denarni politiki v preteklem in tekočem letu.

2.   Predstavitvi sledi splošna razprava.

3.   Predsednika Evropske centralne banke se vsaj štirikrat letno povabi na sejo pristojnega odbora, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja.

4.   Če tako zahtevajo sami ali Parlament, se predsednika, podpredsednika in druge člane izvršilnega odbora Evropske centralne banke povabi tudi na dodatne seje.

5.   Pripravijo se dobesedni zapisi sej iz odstavkov 3 in 4.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov