Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 3 : PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 140 : Vprašanja Evropski centralni banki za pisni odgovor

1.   Vsak poslanec lahko Evropski centralni banki v skladu z merili iz priloge k temu poslovniku postavi največ šest vprašanj za pisni odgovor na mesec (1). Za vsebino vprašanj so odgovorni izključno njihovi avtorji.

2.   Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedniku pristojnega odbora. Predsednik pristojnega odbora ta vprašanja ob njihovem prejemu posreduje Evropski centralni banki. O problemih glede dopustnosti vprašanja odloča predsednik pristojnega odbora. O predsednikovi odločitvi se uradno obvesti avtorja vprašanja.

3.   Taka vprašanja, kot tudi odgovori nanje, se objavijo na spletišču Parlamenta.

4.   Če na vprašanje za pisni odgovor ni bilo odgovora v šestih tednih, se lahko na zahtevo avtorja vprašanja vključi na dnevni red naslednje seje pristojnega odbora s predsednikom Evropske centralne banke.

(1) Glej Prilogo III.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov