Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 141 : Forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme

1.   Artikel 140, stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse, hvad angår forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme. Antallet af sådanne forespørgsler trækkes fra det maksimale antal på seks pr. måned, som er fastlagt i artikel 140, stk. 1.

2.   Er  en  forespørgsel  til skriftlig besvarelse ikke  blevet  besvaret,  inden  der  er  gået  fem  uger,  kan  den  efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg med formanden for adressatens bestyrelse.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik