Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
6. NODAĻA : APSPRIEŠANĀS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

146. pants : Apspriešanās ar Reģionu komiteju

1.   Ja Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzēta apspriešanās ar Reģionu komiteju, Parlamenta priekšsēdētājs aizsāk apspriežu procedūru un informē par to Parlamentu.

2.   Parlamenta komiteja var prasīt rīkot apspriešanos ar Reģionu komiteju par vispārīgiem vai konkrētiem jautājumiem.

Komiteja savā pieprasījumā norāda termiņu, kurā Reģionu komiteja sniedz atzinumu.

Pieprasījumu apspriesties ar Reģionu komiteju paziņo Parlamentam tā nākamajā sesijā un uzskata par apstiprinātu, ja vien politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā pēc paziņošanas nepieprasa balsot par to.

3.   Reģionu komitejas sniegtos atzinumus nodod atbildīgajai komitejai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika