Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 6 : POSVETOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

Člen 146 : Posvetovanje z Odborom regij

1.   Kadar Pogodba o delovanju Evropske unije predvideva posvetovanje z Odborom regij, predsednik začne postopek posvetovanja in o tem obvesti Parlament.

2.   Vsak odbor lahko v zvezi z zadevami splošne narave ali posebnimi točkami zahteva posvetovanje z Odborom regij.

Odbor v svoji zahtevi določi rok, v katerem mora Odbor regij podati svoje mnenje.

Zahteva za posvetovanje z Odborom regij se v Parlamentu razglasi na njegovem naslednjem delnem zasedanju in šteje se, da je odobrena, razne če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah od razglasitve zahtevajo, da se o njej glasuje.

3.   Mnenja, ki jih posreduje Odbor regij, se posredujejo pristojnemu odboru.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov