Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 6 : КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Член 147 : Искания, отправени до европейски агенции

1.   Когато Парламентът има право да отправи искане до някоя европейска агенция, всеки член на ЕП може писмено да отправи такова искане до председателя на Парламента. Искането трябва да се отнася за въпроси, които попадат в предмета на дейност на съответната агенция, и трябва да се придружава от обща информация, която разяснява естеството на въпроса и интереса на Съюза.

2.   След като се допита до компетентната комисия, председателят на Парламента изпраща искането до агенцията или предприема други подходящи действия. Членът на ЕП, който е представил искането, незабавно се информира за това. Във всяко искане, изпратено от председателя до агенция, се предвижда срок за отговор.

3.   Когато агенцията счита, че не може да отговори на така формулираното искане, или иска то да бъде изменено, тя незабавно уведомява за това председателя на Парламента, който предприема подходящи действия, при необходимост след провеждане на консултации с компетентната комисия.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност