Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL V : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 6 : CONSULTAREA ALTOR INSTITUȚII ȘI ORGANISME

Articolul 147 : Cereri adresate agenţiilor europene

1.   În cazurile în care Parlamentul are dreptul să înainteze o cerere unei agenţii europene, orice deputat poate prezenta o astfel de cerere, în scris, Preşedintelui Parlamentului. Cererile trebuie să se refere la chestiuni legate de misiunea agenţiei respective şi să fie însoţite de informaţii cu caracter general prin care să se explice natura chestiunii care trebuie dezbătută, precum şi interesul acesteia pentru Uniune.

2.   După consultarea comisiei competente, Preşedintele transmite cererea agenţiei sau adoptă o altă măsură adecvată. Deputatul care a prezentat cererea este informat de îndată cu privire la aceasta. Orice cerere transmisă unei agenţii de către Preşedinte are prevăzut un termen de răspuns.

3.   În cazul în care agenţia consideră că nu este în măsură să dea curs cererii astfel formulate sau încearcă să o modifice, aceasta informează de îndată Preşedintele, care ia o măsură adecvată, dacă este necesar, după consultarea comisiei competente.

Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate